slika1.jpg slika2.jpg
Novice
15/08/2018

 Včasih smo postavljeni pred »hitre« izzive. Tako smo bili v Tudrističnem društvu Mengeš po Janezu Peru, seznajeni in naprošeni za pomoč pri organizaciji snemanja prispevka za oddajo avstrijske ORF

 
13/08/2018

 

Tudi na letošnje povabilo na tokrat že na 75. Beljaškem ( Villach) sejem (Kirchtages) smo se v Turističnem društvu in občini Mengeš odločili sodelovati.

 
18/06/2018

 V nedeljo popoldne, 10. junija 2018 smo člani upravnega in nadzornega odbora TD Mengeš proslavili okrogli ljubilej naše predsednice gospe Zorke Požar.

 

Dogodki

Novice

V spomin častnemu občanu g. FRANCETU ZABRETU

- 04/06/2015

 

 

Franc Zbret se je rodil 4. septembra 1934-tega leta v Malem Mengšu. Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu in nižjo gimnazijo v Domžalah. Srednjo zobotehnično šolo je končal v Ljubljani leta 1954 in se je še istega leta zaposlil v takratnem Zdravstvenem domu v Mengšu. Leta 1069 je dokončal šolo za višje zobotehnike in se zaposlil v Zdravstvenem domu Domžale kot vodja zobotehničnega laboratorija. Na tem delovnem mestu je deloval do svoje upokojitve leta 1094.

Že takoj po šolanju je začel delovati kot blagajnik Rdečega križa v Mengšu. Vključil se je v delo Planinskega društva kot prvi načelnik mladinskega odseka. Leta 1970 je postal prvi predsednik na novo ustanovljenega Smučarskega društva Mengeš in je v njem deloval preko 12 let.

Na področju humanitarnih organizacij, predvsem Rdečem križu, je bil 20 let predsednik območne organizacije, ki je pokrivala območje: Domžal, Mengša, Trzina, Lukavice in Moravč. Več kot 20 let je bil predsednik Turističnega društva Mengeš. V tem obdobju so vsi skupaj skušali čim več postoriti za lepši izgled Občine Mengeš. Izdali so vrsto publikacij, bili organizatorji in soorganizatorji raznih prireditev. Uspešno so predstavljali Občino Mengeš po Sloveniji in zunaj njenih meja. Deloval je na področju tako imenovane podjetne regije za turizem osmih sosednjih občin.

Franc Zabret je poleg naštetega že več kot 30 let deloval v Teniški sekciji, še prej pod okriljem Športnega društva Partizan, zadnja leta pa v okrilju samostojnega Teniškega kluba. Tudi v Kolesarskem društvu je bil dejaven več kot 30 let. Kot član Kulturnega društva Mihaelov sejem pa je vsa leta sodeloval pri organizaciji te odmevne in pomembne prireditve.

Leta 2004 je dobil najvišje priznanje - Častni občan Občine Mengeš. S svojim delom, zagnanostjo, prijazno besedo je bil vzor vsem nam, ki smo imeli možnosti ali željo z njim sodelovati, ustvarjati, se velikokrat tudi poveseliti, oziroma z njim preživljati lepe trenutke. Veliko je bilo postorjenega kar danes nebo omenjeno, pa vendar tisti, ki smo z njim ožje sodelovali na različnih področjih, bi imeli o tem še veliko povedati.

Kljub njegovi volji do življenja je neka tiha in nam nepoznana sila premagala življensko pot častnega občana Franca Zabreta, ki se je žal končala v sredo, 3. junija v zgodnjih jutranjih urah.

V tem trenutku želim izreči sožalje njegovi družini, svojcem in vsem tistim, ki ste ga imeli iskreno radi.

                                                                                                           župan -  Franc Jerič

 

 
Spoštovana žalujoča družina, spoštovani sorodniki, spoštovani zbrani

Poklanjamo se spominu na našega preminulega Francija, častnega občana občine Mengeš in pod-predsednika Turističnega društva Mengeš. Izgubljamo človeka, ki je svoje delo in ustvarjalnost v pretežni meri namenil napredku in razvoju občine, da bi bilo življenje v njej lepo in vredno človeškega dostojanstva. Bil je pokončen človek in velik lokalpatriot. Svojo pripadnost kraju je izražal na način, ko besede niso bile potrebne - to je preprosto živel. Kvalitetno in bogato je bilo njegovo življenje. Pripadal je svoji družini in občini Mengeš.

Najino poznanstvo sega skoraj 60 let nazaj. Moja druga mami je bila namreč njegova teta. Tesnsjše sodelovanje se je začelo pred osemnajstimi leti, ko me je povabil v UO Turističnega društva Mengeš, katerga predsenik je bil on. Kljub generacijski razliki sva si v delu društva hitro ujela. Veliko odmevnih projektov smo uspešno izpeljali. Skupna nama je bila predvsem pripadnost skupnosti, ki sva jo zastopala. Skupaj sva zagovarjala ter kazala primer trdega in poštenega  dela v korist skupnosti. Funkcijo predsednika je opravljal med leti 1990 do 2008. Od tega leta dalje je deloval kot pod-predsednik. Vsem članom UO bo ostal v spominu kot človek, ki je trdo stal za svojimi stališči, ki je bil sposoben prisluhniti in upoštevati dober nasvet, voditi strpen dialog na kulturni ravni in biti prijazen do sodelavcev. Pogrešali bomo njegove nasvete, njegovo skoraj enciklopedično poznavanje Mengša, njegove slike, na katere je bil ponosen in nenazadnje - pogrešali bomo njegovo avtoriteto.

Ni še dolgo, kar sva si pogovarjala o nadaljnjwm delu društva v prepričanju, da bo tvorno sodeloval pri uresničeanju teh ciljev. Usoda je hotela drugače. Sprejemamo jo kot del naravnih procesov na poti v večnost, kamor smo namenjeni vsi. Težki so trenutki, ko se poslavljamo od človeka, ki ga neizmerno cenimo in spoštujemo. Teža žalosti je kakor skala, za katero se nam zdi, da je nikoli ne bomo mogli premakniti. Odšel je, nam pa pustil rezultate svojega dela in skupna leta sodelovanja. Iskreno sem mu hvaležna za vse dobrohotne nasvete in podporo pri mojem delu kot predsednice Turističnega društva Mengeš. Resnično ga bomo vsi skupaj močno pogrešali.

Skupaj z njegovo družino in sorodniki delimo žalost ob tej boleči izgubi. Ohranili ga bomo kot primer vstrajnega, poštenega in delavnega človeka, ki se je nesebično razdajal za občino Mengeš in bil nanjo neskončno ponosen. Zadnje dni, ko so mu ugašale življenske moči, si je želel samo še vodo - vodo, vodo iz Žečka.

Hvala ti Franci!

Družini, vsem sorodnikom in prijateljem izrekam izraze iskrenega sočutja.

Mengeš, 4. junij 2015                                                       Predsenica TD Mengeš

                                                                                                Zorka Požar

Spoštovani 

V globoki žalosti se danes na žalni seji poslavljamo od našega dolgoletnega člana Teniškega kluba Mengeš, prijatelja, soigralca g. Franca Zabreta.

V našem športnem društvu je zapustil neizbrisen pečat. Od prvih dni, ko se je v Mengšu porajala ideja o izgradnji teniških igrišč, praktično ni bilo dneva, da nebi s svojo neumorno voljo in organizacijskimi sposobnostmi sodeloval pri izgradnji prvih dveh, kakor kasneje še pri ostalih treh igriščih. Vseskozi je bil aktiven pri vodenju teniške sekcije in športnega društva. Vestno in zavzeto je opravljal vse funkcije, ki so mu bile zaupane. Bil je predsednik teniške sekcije, vseskozi član upravnega odbora, ter nenadomestljivi predsednik občnega zbora.

Bil je predlagatelj in neverjeten organizator, sedaj že tradicionalnega srečanja Veliki - Mali Mengeš, vodja prenekaterih teniških turnirjev, vodja ekipe Mengeš v ligi "Pod Kamniškimi planinami" in še bi lahko naštevali, saj je bil tenis njegov najlubši šport.

S svojo aktivnostjo na različnih področjih družabnega življenja je bil odličen koordinator z Občino Mengeš in Športnim društvom Partizan Mengeš in po njegovi zaslugi je bil marsikateri problem hitro rešen.

Kot navdušeni igralec tenisa nam je bil vzor, saj nam je s svojo prirojeno vstrajnostjo in športnim duhom vedno znova dokazoval, da za športnika starost in posledice bolezni niso ovira.

S spoštovanjem se poslavljamo od njega. Ohranili ga bomo v najlepšem spominu!

Dovolite, da v imenu Teniškega Kluba Mengeš vsem žalujočim izrečem iskeno sožalje!

 FZT