slika1.jpg slika2.jpg
Novice
16/06/2020

 

Turistično društvo Mengeš je ob prazniku Občine Mengeš v nedeljo 7. Junija 2020, med 8. In 12. uro organiziralo akcijo z naslovom »VSI NA TRIM», ki je že 38 let.

 
01/06/2020

 V soboto 30. maja je bila slovesnost pred spomenikom ob Kulturnem domu v Mengšu.

 
26/02/2020

 Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je bilo od 29.januarja do 12.februarja 2020 središče zelenega, aktivnega turizma, kampinga, karavaninga in gastronomije

 

Dogodki

Novice

59. redni letni občni zbor Turističnega društva Mengeš,

- 28/03/2019

 

16. marca 2019 je v prostorih Godbenega doma Mengeš potekal 59. redni letni občni zbor društva. Vse navzoče člane in goste je najprej pozdravila predsednica društva Zorka Požar in jih seznanila z dnevnim redom. Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki mu je predsedovala gospa Nataša Vrhovnik Jerič, je zbor nadaljeval z delom. Predsednica društva je v nadaljevanju podala poročilo o opravljenem delu v letu 2018. Kronološko je navedla in na kratko opisala vse aktivnosti v minulem obdobju. Podpredsednik društva Zabret Franc T je poročilo dopolnil z video-projekcijo, za kar ga je predsednica društva pohvalila. Pohvale je bil deležen tudi s strani gostov za odlično urejeno spletno stran društva s foto-galerijo.

V nadaljevanju so sledila poročila blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča in verifikacijske komisije. Zbor je brez pripomb soglasno potrdil vsa poročila.

Predsednica društva je za tem predstavila program aktivnosti za leto 2019. Nalog je resnično veliko, vendar so v sodelovanju čim večjega števila članstva in zunanjih akterjev izvedljiva. Svoje izvajanje je zaključila z naslednjimi mislimi: « Zavedati se moramo, da je občina prostor vseh nas občanov Mengša, Topol, Loke in Dobena. Za ta prostor smo kot dober gospodar dolžni skrbeti vsi. Usmerimo svoje napore v več in bolje. Zmaguje naj pozitivno! V društvu se bomo še naprej prizadevali za popestritev turistične ponudbe našega kraja in biti odprti za nove ideje, ki bodo pripomogle k izboljšanju delovanja društva.« Prisotne je povabila, da 13. aprila 2019 obiščejo mengeško tržnico, kjer bo društvo organiziralo cvetlični dan na katerem bo obiskovalcem podarjenih sto sadik pravih gorenjskih nageljnov. Člani društva so predvideni program dela za leto 2019 soglasno sprejeli.

Sledila je točka dnevnega reda – pozdrav gostov, v kateri so predstavniki različnih društev pozdravili delo Turističnega društva. Župan g. Franc Jerič in podžupan g. Bogo Ropotar sta zbor seznanila o trenutnem in prihodnjem razvoju Občine Mengeš. Maja Keržič je navzoče pozvala, naj v delo društva pomagajo vključiti čim več mladih. Jože Vahtar je predlagal, da bo v bližnji  prihodnosti potrebno razmišljati o zaposlitvi profesionalnega turističnega delavca.

Po končani razpravi se je predsednica društva vsem še enkrat zahvalila za udeležbo na zboru, za vse opravljeno delo v preteklem obdobju in jih povabila na prijateljsko druženje ob prigrizku in prijetem klepetu.

Tekst in foto: Miha Požar