slika1.jpg slika2.jpg Pod 32 marelo.jpg Pod 32 Tipkar k1.jpg Pod 32 Per.jpg
Novice
14/12/2017

 Dne 30. 11. 2017 je bil v OŠ Mengeš Tehnični dan. Na ta dan je tudi letos TD Mengeš pripravil v  šoli delavnico o izdelavi novoletnih okraskov in adventnih venčkov.

 
11/11/2017

 V petek 20. novembra 2017 tudi gasilci iz Občine Mengeš, ob prisotnosti gostov iz sosednjih gailskih zvez v republiških gasilskih zvezah in drugih povabljenih gostov, so slavili 20-letnico delovanja Gasilske zveze Mengeš.

 
31/10/2017

 Mengeš, 31. oktobra, 2017, ob 11.uri je bila pri Spomeniku talcev v Zalokah svečanost ob Dnevu spomina na mrtve. Osrednja govornica na žalni slovesnosti je bila MAJA KERŽIČ, ki je opisala žalostni dogodek o poboju talcev v Mengšu.

 

Dogodki
16 December 2017 11:00 do 16:00

NAJ BO SREČNO

Kulturno-umetnostni spomeniki

Spomeniki v Občini Mengeš

Najstarejši in najdragocenejši umetnostni spomenik v Mengšu je župnijska cerkev sv. Mihaela, posebno njen gotski prezbiterij iz 15. st. z znamenitimi freskami Janeza Ljubljanskega. Starejšo romansko zasnovo je prekrila gotika, pozneje pa barok. Krstilnica in spovednica sta nastali po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Župnijska cerkev in mežnarija, Jelovškova rojstna hiša Krstilnica arhitekta Jožeta Plečnika v mengeški cerkvi

 

 
Spomenik baročnemu slikarju Francu Jelovšku Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Loki pri Mengšu


Staretov grad, iz 17. stoletja, stoji ob vznožju Gobavice. V nekdanji grajski oranžeriji sta danes galerija in okrepčevalnica s tem imenom – Oranžerija.

Na stari grad na Gobavici danes spominjajo le razvaline kapelice sv. Lovrenca. Tja pridete, če se po zadnjem delu trimske steze povzpnete na hrib nad Oranžerijo.


Park pred Oranžarijo

V obnovljenem Zgornjem ali Ravbarjevem gradu iz 16. stoletja, ki ga je postavil Jurij Haller, ima prostore založba Izolit.


Zgornji ali Ravbarjev grad, nekdaj dom Avguština Hallersteina

Grad Jable v Loki, na levi strani ceste Trzin – Mengeš pod Dobenom, so leta 1530 postavili grofje Lambergi. Dragocena je njegova arhitektura in freske s posvetnimi prizori rojaka Franca Jelovška. Grad je obnovljen in ga upravlja Zunanje ministrstvo, v njem je sedež Centra za evropsko prihodnost.
Od tam pelje pešpot na Spodnje, Srednje in Zgornje Dobeno ter Rašico.


Grad Jable v Loki pri Mengšu

V Mengšu in okolici naletite na številne lepo obnovljene kapelice, kužna in druga znamenja, leta 1996 pa je KD Franca Jelovška znova postavilo po vojni porušeni Evharistični križ na Gobavici.
 

Evharistični križ na Gobavici Kužno znamenje pri Lipicah

Kar nekaj spomenikov 1. in 2. sv. vojne. Spomenik kiparja Jakoba Savinška na Zalokah opozarja na streljanje talcev leta 1944
 

Spomenik žrtvam 1. svetovne vojne Spomenik talcem na Zalokah


Kamniti most v Loki pri Mengšu in spomenik žrtvam 2. svetovne vojne

Že konec 17. stoletja je v Mengšu delovala osnovna šola - najprej v župnišču, potem pa v prostorih današnje nižje glasbene šole in mežnariji, kjer je zdaj Galerija mežnarija.
Osnovna šola Mengeš (zgrajena leta1972) z zunanjimi športnimi površinami ima lepo lego v zelenem okolju pod Gobavico, stran od prometa in vrveža.


Osnovna šola Mengeš s športnim parkom

V prostorih pod občinsko stavbo je zaživela še Galerija klet. V obeh galerijah Muzej Mengeš, ki je organizator obnove kulturne dediščine, in KD Franca Jelovška pripravljata razstave umetniških del. V pritličju občinske stavbe ima svoje prostore tudi Turistično društvo Mengeš.


Mengeška godba, v ozadju zgradba občine Mengeš

V nekdanji osnovni šoli na Trdinovem trgu sta danes glasbena šola in pošta. V križišču, kjer zavijete z glavne ceste proti cerkvi, stoji godbeni in gasilski dom, sezidan leta 1989.


Godbeni in gasilski dom