Novice

58. redni letni občni zbor Turističnega društva Mengeš

   2. marca 2018 je v prostorih Godbenega doma v Mengšu potekal redni letni občni zbor društva. Uvodoma je vse prisotne člane in goste pozdravila predsednica društva Zorka Požar in jih seznanila z dnevnim redom. Po izvolitvi delovnega predsedstva občnega zbora, ki ga je v nadaljevanju vodil Jože Vahtar, je predsednica društva podala izčrpno poročilo o opravljenem delu v letu 2017 iz katerega je bilo razvodno, da je društvo bilo skozi vse leto zelo aktivno in da so plan dela, ki so si ga zadali, skoraj v celoti izpolnili. Iz objektivnih razlogov nekaj malega ni bilo možno izpeljati, so pa zato izvedli nekatere naloge, ki niso bile predvidene v programu. Omeniti velja podatek, da so člani društva v letu 2017 opravili preko 2000 ur prostovoljnega dela.

Sledila so poročila blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča in verifikacijske komisije. Vsa poročila je zbor po kratki razpravi soglasno brez pripomb potrdil.

Predsednica društva je nato predstavila program dela za leto 2018, ki je po njenem mnenju sicer zelo obsežen, da pa ga je z dobro voljo in zagnanostjo možno uresničiti. Slediti je potrebno tudi trenutnemu turističnemu trendu – zeleni aktivni turizem (pohodništvo, kolesarjenje, ribolov itd). Možnosti za to so: trim steza, Cegvenški bajer, grebenska pot Mengeška koča – Dobeno – Rašica, so le del turističnega potenciala, ki ga imamo. Tudi v Glasbenem muzeju vidi odlično perspektivo za obisk turistov. V tvornem sodelovanju med vsemi akterji, ki kakor koli vplivajo na razvoj, vidi predsednica prihodnost Občine Mengeš, ki bo sposobna zadovoljiti potrebe vedno bolj zahtevnih turistov in tudi naključnih obiskovalcev.

Delovni predsednik je za tem dal besedo gostom in predstavnikom različnih društev, ki so v svojih pozdravnih nagovorih pohvalili delo društva z željo po uspešnem medsebojnim sodelovanju.  Nanizanih je bilo tudi nekaj zanimivih idej za prihodnji razvoj Mengša. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš je v svojem izvajanju izpostavil ureditev mestnega jedra s Tržnico, parkom in parkirnimi prostori, Športnega parka pri šoli, Glasbeni muzej, Turistično informativni center, kolesarske poti, izgradnjo razglednega stolpa na Gobavici in ureditev trim steze. Nataša Vrhovnik Jerič, predsednica ZKD Mengeš, se je zavzela za boljšo ocenitev zahtevnejših projektov, ki jih izvede Turistično društvo Mengeš. Ena taka prireditev je vse kakor vsakoletna prireditev Mengeš iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost. Janez Per je obudil že star predlog o namestitvi tablic s starimi hišnimi imeni na starejše hiše. Jože Vahtar je prisotne seznanil s predvidenim izidom knjige Matjaža Brojana o zgodovini slamnikarstva v Mengšu. Nekaj udeležencev zbora je opozorilo na smeti in drugo nesnago, ki se pojavlja v Mengšu in okolici. Izpostavljena sta bila Cegvenški in Koseški bajer.

Predsednica društva se je na koncu razprav vsem zahvalila za udeležbo na zboru in jih povabila na druženje in klepet ob kozarčku in skromnim prigrizkom.                                                                                                                                                                                                                                                     Miha Požar

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU TURISTIČNEGA DRUŠTVA MENGEŠ

ZA  LETO 2017

Turistično društvo Mengeš je v letu 2017 izvajalo naloge,ki so bile sprejete na občnem zboru 17.3.2017. Med letom smo imeli osem sej upravnega in nadzornega odbora in en občni zbor.

V društvu je trenutno včlanjenih 106 članov.

 Kronološki pregled posameznih aktivnosti je naslednji:

 SEJEM NATOUR ALPE ADRIA -3. februar 2017

Na mednarodnem sejmu turizma Natour Alpe Adria,ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se je predstavilo tudi naše društvo. Obiskovalcem smo ponudili prospektno gradivo,kulinariko in kulturni program v katerem so sodelovali harmonikarji Robija Stoparja in ansambel Sejmarji KD Mihaelov sejem. Obiskovalci so se zanimali predvsem za enodnevne izlete in prireditve v naši občini.

 OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA-7. marec 2017  

Na vrtu družine Pavrič smo organizirali prikaz obrezovanja sadnega drevja,jagodičevja in vinske trte. Vodil ga je strokovni sodelavec revije GAIA  g.Vanes Husić. Zanimanje je bilo izredno veliko,saj smo našteli kar 95 udeležencev.

 OBČNI ZBOR DRUŠTVA- 17. marec 2017

V prostorih godbenega doma smo izvedli občni zbor,ki ga mora društvo po veljavnem statutu sklicati enkrat na leto za vse člane društva. Na njem smo predstavili delo v preteklem obdobju in sprejeli plan nalog za tekoče leto.

 60 LET GORENJSKE TURISTIČNE ZVEZE-18. marec 2017

Udeležili smo se proslave ob 60. letnici Gorenjske turistične zveze v Kranju,na kateri so nastopili naši glasbeniki Sejmarji s Tomažem Plahutnikom.

 PREDAVANJE VISOKE GREDE -23. marec 2017

Strokovnjakinja Loreta Vlahovič iz kluba GAIA je obiskovalcem predavanja predstavila vse prednosti vrtnarjenja na visokih gredah.

 POZDRAV POMLADI 25. marec 2017

Na prvo pomladansko soboto je Turistično društvo Mengeš z domačo kulinariko,peko palačink in prospektnim  materialom popestrilo ponudbo na mengeški tržnici. Za dobro počutje obiskovalcev so poskrbeli harmonikarji Robija Stoparja in mojster na igranje orglic Marjan Urbanija s svojimi učenci.

 PREDAVANJE O CVETLIČNIH NASADIH-27. marec 2017      

V prostorih bivše papirnice Frema smo pripravili predavanje z video projekcijo in praktičnim prikazom zasaditve balkonskega cvetja,ki ga je vodil znani  vrtnar Rok Antolin,v slovenskem merilu priznan strokovnjak za vzgojo gorenjskih nageljnov.

 ČISTILNI AKCIJI

Društveno čistilno akcijo smo izvedli 20. aprila 2017. Očistili smo trim stezo in na njej opravili manjša popravila.

22. aprila smo člani društva sodelovali v skupni občinski čistilni akciji,ki je potekala na štirih območjih in sicer:na Cegvenškem bajerju,Drnovem,v Športnem parku in ob cesti od Topol proti Kosezam.

 SEJEM V TRZINU-7.maj 2017

Na povabilo Turističnega društva Kanja smo se udeležili Florjanovega sejma v Trzinu. Obiskovalcem sejma smo ponudili domačo kulinariko in prospektno gradivo.

 GOLAŽIJADA

3. junija smo se udeležili golažijade v letnem gledališču v Mengšu,ki jo je priredilo taborniško društvo RUP Mengeš. Med petnajstimi ekipami je naše društvo doseglo drugo mesto.  

 VSI NA TRIM

Turistično društvo Mengeš je v okviru občinskega praznika občine Mengeš v nedeljo 4. Junija med osmo in dvanajsto uro organiziralo akcijo vsi na trim,ki poteka že petintrideset let zapored. Namen te akcije je,da ugotovimo kako obiskana je naša trim steza na Gobavici in koko so z njeno urejenostjo zadovoljni pohodniki. V štirih urah smo našteli 560 pohodnikov.

 PREDSTAVITEV NA TRŽNICI V DOMŽALAH

Turistično društvo Mengeš je v soboto 17. junija organiziralo predstavitev raznovrstnih ponudnikov iz občine Mengeš na tržnici v Domžalah,kjer že tradicionalno gostijo predstavnike občin iz raznih področij Slovenije. Poleg kulinarike smo pripravili tudi pester glasbeni program v katerem so sodelovali veterani Mengeške godbe in ansambel Sejmarji iz KD Mihaelov sejem.

 KOLESARJENJE V CERKLJE

15.julija 2017 smo se člani TD Mengeš podali s kolesi v Cerklje na Gorenjskem,kjer smo si pod strokovnim vodstvom lokalne vodičke najprej ogledali cerkev Marije vnebovzete in njeno okolico s pokopališčem. Sledil je ogled obnovljene Petrovčeve hiše v kateri domujejo Turistično informativni center,galerija,muzej in knjižnica. Obiskali smo tudi rojstno hišo Ignacija Borštnika, znanega gledališkega igralca. Po ogledu parka slavnih oseb občine Cerklje nas je pot vodila do gradu Strmol. Ob povratku proti domu smo se ustavili še pri izviru potoka Pšata.

 SLOVENSKI DAN V BELJAKU

31. julija je bilo naše društvo povabljeno v Beljak,da se v okviru njihovih sejemskih dni (Kirhtage) udeleži Slovenskega dneva. Predstavili smo mengeško kulinariko od flancatov do potice,poleg tega pa smo obiskovalcem sejma posredovali turistično prospektno gradivo. Bogat kulturni program,ki so ga oblikovali harmonikarji Kluba Robija Stoparja,orgličar Marjan Urbanija in člani mladinske folklorne skupine Svoboda Mengeš z muzikanti, je navdušil tako organizatorje kot tudi obiskovalce sejma.

 MENGEŠ IZ PRETEKLOSTI V SEDANJOST IN ZA PRIHODNOST

V soboto 19. avgusta je Turistično društvo pri Lovski koči v Mengšu organiziralo peto tradicionalno etnološko prireditev Mengeš iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost. Tema tokratnih pogovorov je bila «Nekaj korakov skozi zgodovino prafare Mengeš«.Voditeljica, gospa Nataša Vrhovnih Jerič je k pogovoru povabila župnika gospoda Štefana Babiča,enega najboljšega poznavalca zgodovine Mengša. Gospod Babič je v času svojega službovanja v Mengšu veliko časa posvetil raziskovanju preteklosti Mengša,nekdanje prafare in zgodovine krščanstva na Slovenskem.

Največji  slovenski arhitekt Jože Plečnik je tudi v mengeški cerkvi pustil svoj

neizbrisni  arhitekturni pečat. Voditeljica pogovorov je za to povabila k besedi

zgodovinarja prof.dr. Petra Krečiča,odličnega poznavalca življenja in dela tega velikega arhitekta,ki je nato na kratko opisal njegovo življensko pot.

Za kulturni program so med pogovori poskrbeli glasbeniki Marjan Urbanija Hervin Jakončič in Tomaž Plahutnik.

 MIHAELOV SEJEM

Na Mihaelovem sejmu,ki je potekal od 22.-24.septembra  je bilo kot soorganizator prisotno tudi naše društvo. Poleg kulinarike in prospektnega gradiva smo pripravili delavnico o polstenju volne,ki jo je vodila g.Tatjana Ručigaj.

V našem paviljonu smo obiskovalcem sejma posredovali vse potrebne informacije,ki so jih potrebovali.

 ODPRTA KUHNA V MENGŠU

V soboto 21. oktobra je bila na mengeški tržnici prvič organizirana Kuhna v Mengšu-melodije okusov in glasbe,na kateri smo kot soorganizator obiskovalcem ponudili kulinarične dobrote Mengša. Organizatorji in ponudniki smo bili presenečeni nad številnimi obiskovalci.

 DELAVNICA NA OŠ-MENGEŠ

30. novembra smo na Osnovni šoli Mengeš v okviru njihovega tehniškega dneva

za učence višjih razredov organizirali dve ustvarjalni delavnici. Na prvi so izdelovali novoletne okraske iz klasičnih materialov v drugi pa razne izdelke iz polsti.

 NOVOLETNI SEJEM ISKRICE V OČEH

Izdelki,ki so nastali na delavnicah in pecivo,ki so ga prispevale članice našega društva, so bili prodani na šolskem sejmu Iskrice v očeh 4.decembra na Osnovni

šoli Mengeš. Izkupiček smo namenili šolskemu skladu za pomoč učencem iz

socialno šibkih družin.

 OBISK TURISTOV IZ KOPRA

V petek 8. decembra so Mengeš, kot glasbeno mesto, obiskali člani kluba Gremo plesat iz Kopra,ki jih je vodila g. Smilja Baranja. Člani našega društva smo jim  v godbenem domu pripravili pogostitev z mengeškim bizgecem in hvancati.

 TRŽNICA NAJ BO SREČNO

16.decembra smo skupaj z Občino Mengeš, KD Mihaelov sejem in Toma

prireditve na mengeški tržnici organizirali prednovoletno druženje. Obiskovalcem  smo ponudili kulinariko in pijačo primerno za ta letni čas.

 PODELITEV  TURISTIČNIH PRIZNANJ

Na božično novoletnem koncertu 26.decembra,ki ga vsako leto organiziramo  skupaj z Mengeško godbo,smo pripravili odrsko sceno in podelili turistična

priznanja za leto 2017.

Priznanja so prejeli: Anica Stopar, Loka

                                Alenka in Lado Gorjan, Mengeš

                                Mihaela in Ciril Bolta, Mengeš

                                Mira in Slavko Grilc, Topole

                                KD Mihaelov sejem,Mengeš

Dobitnikom turističnih priznanj še enkrat iskrene čestitke.

 OSTALE DEJAVNOSTI

V društveni pisarni imamo vsako sredo uvedeno dežurstvo, v kateri dobijo

obiskovalci vse želene informacije in prospektni material.   

Na spletni strani,ki jo prizadevno ureja podpredsednik Franc Zabret iz Topol,

sproti objavljamo vse aktualne dogodke v Občini Mengeš,vabila na prireditve,

obvestila in fotogalerijo.

Aktivno sodelujemo s Turistično zvezo Slovenije in Gorenjsko turistično zvezo.

Sekcija narodnih noš je aktivna skozi celo leto. Sodelujejo na raznih sejmih in različnih prireditvah.

Ob koncu leta obiščemo naše najstarejše člane,ki so prispevali pomemben

delež pri delu Turističnega društva.

 ZAKLJUČEK

Za opravljeno delo se zahvaljujem vsem članom upravnega in nadzornega odbora,častnega razsodišča in aktivnim članom društva. S skupnimi močmi

smo program dela za leto 2017 skoraj v celoti izpolnili. Le nekaj nalog nam iz

objektivnih razlogov ni uspelo izpeljati. Smo pa zato izvedli kar nekaj nalog,ki

niso bile v programu dela našega društva.

Člani društva smo v letu 2017 opravili preko 2000 ur prostovoljnega dela.

Mengeškim društvom,Osnovni šoli Mengeš in posameznikom se v imenu društva lepo zahvaljujem za sodelovanje pri našem delu.

Prav lepo se zahvaljujem Občini Mengeš za vso moralno podporo in finančno pomoč.

 Mengeš,2.marec 2018                                                                Predsednica:TD

                                                                                                    Zorka Požar 

     PROGRAM DELA TURISTIČNEGA DRUŠTVA MENGEŠ ZA LETO 2018

 TURISTIČNA INFORMACIJSKA DEJAVNOST

 1.Izdaja zgibanke vasi Topole.

2.Dopolnitev predstavitvenega filma o znamenitostih Mengša.

3.Ponatis turističnega prospekta Občine Mengeš z manjšimi popravki.

4.Dežurstvo v turistični pisarni.

5.Urejanje internetne strani-najem strežnika.

 PRIREDITVE

 1.Udeležba na sejmu Natour Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču v  Ljubljani.

2.Udeležba na Florjanovem sejmu v Trzinu.

3.Izvedba akcije vsi na trim.

4.Soorganizacija odprte kuhne na mengeški tržnici 14.aprila,16.junija in

    13.oktobra 2018.

5.Predstavitev Mengša na tržnici v Domžalah.

6.Slovenski dan v Beljaku predstavitev Občine Mengeš 30. julij.

7.Izvedba kolesarjenja za člane društva.

8.Organizacija etnološke prireditve Mengeš iz preteklosti v sedanjost in

    za prihodnost pri Lovski koči v Mengšu.

9.Sodelovanje in pomoč pri organizaciji Mihaelovega sejma,ki bo 21.-23.

    septembra 2018.

10.Soorganizacija božično novoletnega koncerta in podelitev turističnih

      priznanj.

11.Sodelovanje na prireditvah ob občinskem prazniku.

 IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽENJE

 1.Izvedba občnega zbora Turističnega društva.

2.Organizacija delavnic in predavanj:

   -obrezovanje sadnega drevja

  -vrtnarjenje na balkonih- visoke grede

  -rešimo težave na rastlinah

  -vzgoja in oskrba gorenjskih nageljnov

  -priprava starih mengeških jedi

3.Strokovna ekskurzija za člane UO TD Mengeš.

4.Organizacija izleta za vse člane društva.

5.Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije in Gorenjsko turistično zvezo.

6.Gostiteljstvo predstavnikov iz Beljaka na Mihaelovem sejmu.

 UREJANJE OKOLJA

 1.Organizacija društvene čistilne akcije na trim stezi.

2.Namestitev novih označevalnih tabel z napotki o vajah na vseh postajah trim steze.

3.Soorganizacija občinske čistilne akcije.

4.Pleskanje in ocvetličenje kozolčkov na vstopnih točkah v Mengeš.

5.Vsakoletno ocenjevanje ocvetličenja in urejenosti hiš in okolice.

 OSTALE NALOGE IN AKTIVNOSTI

 1.Aktivno sodelovanje z Osnovno šolo Mengeš pri njihovih projektih in

   prireditvah:

   -šolski dan na OŠ Mengeš

   -turistični vikend za osnovnošolce

   -tehniški dan na OŠ Mengeš-organizacija ustvarjalnih delavnic

   -otroški sejem Iskrice v očeh

2.Prizadevanje za pridobitev prostora za razna predavanja namenjen

   vsem mengeškim društvom.

3.Udeležba sekcije narodnih noš na različnih sejmih in kulturnih prireditvah

    doma in v tujini.

 Predlog programa dela za letošnje leto temelji predvsem na izkušnjah oz.

nadaljevanju del iz preteklih obdobij in na predpostavki,da nam bo k delu društva uspelo pritegniti čim več kreativnih sodelavcev. Želimo si,da bi Mengeš

skupaj z vasmi Topole,Loka in Dobeno postala občina,ki bi bila sposobna zadovoljiti potrebe čedalje bolj zahtevnih turistov in naključnih obiskovalcev.

Trenutno je turistični trend aktivni zeleni turizem-pohodništvo,kolesarjenje

ribolov itd.

Možnosti za ponudbo te vrste imamo. Trim steza,Cegvenški bajer,grebenska pot Mengeška koča –Dobeno- Rašica,če omenim samo nekatere. Izpostavila

bi še za našo občino zelo perspektiven projekt-glasbeni muzej,ki ga nikakor ne bi smeli prezreti.

Zavedam se,da vsak projekt nekaj stane in da denarja ni na pretek.Razmišljajmo

dolgoročno. Vsak,tudi majhen korak je pomemben na poti k želenim ciljem.

Kjer je volja,se najde tudi pot do uspeha.

 Mengeš,2. Marec 2018                                            Predsednica TD Mengeš          

                                                                                               Zorka Požar