Zgodovina

Mengeš je prijetno mestece ob vznožju gozdnate Gobavice, 15 kilometrov severno od Ljubljane. Ima ugodno in lepo lego, ki je od nekdaj privabljala priseljence. Na severozahodu tvorijo čudovito ozadje Kamniške Alpe, Karavanke in Julijci, na jugovzhodu pa se razprostira Mengeško polje. Pod mengeškim hribom proti Loki teče potok Pšata, na vzhod pa je proti Kamniški Bistrici speljana umetna struga razbremenilnika.

Skupaj z vasmi Topole, Loka in Dobeno živi tod več kot 7500 ljudi. Občina Mengeš meri 22,5 km2.


Župnijska cerkev sv. Mihaela

Prvič se Mengeš omenja v pisnih virih 1154. leta. Bržkone je ime našega kraja zloženo iz nemškega osebnega imena Meingo, Mengoz ali Megingoz in besede burg. Naselje je nastalo v bližini stare rimske ceste Emona-Celeita, zagotovo pa je bilo območje poseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo številne izkopanine. Mengeška župnija je bila ena od prafar in spada med najstarejše na Kranjskem. Obsegala je ves vzhodni del Gorenjske do Štajerske. Nekdaj je dajalo Mengšu gospodarski temelj kmetijstvo, pozneje pa obrt in industrija. Leta 1867 je bil kraj povzdignjen v trg.

V ljudski pesmi so se ohranili simboli prebivalcev Mengša in sosednjih vasi:

Kdo, kdo, kdo so pa to? Mengšani, Mengšani, Mengšani so to!
Mengšan se izmed vseh spozna, baca na ram´ima. O ja, Mengšani so to!
Kdo, kdo, kdo so pa to? Ločani, Ločani, Ločani so to.
Ločan se izmed vse spozna, rž za klobukom ima. O ja, Ločani so to!
Kdo, kdo, kdo so pa to?Dobenci, Dobenci, Dobenci so to!
Doben´c se izmed vseh spozna, hruško v rok´ ima. O ja, Dobenci so to!
Kdo, kdo, kdo so pa to? Topolci, Topolci, Topolci so to!
Topolc se izmed vseh spozna korito na vag´ima. O ja, Topolci so to!


Zaradi prometne lege je v 18. st. zacvetelo prevozništvo. Mengeš je bil vse do desetletja po 2. svetovni vojni znan tudi po slamnikarstvu. Razvilo se je mizarstvo, pečarstvo, kovaštvo, kamnoseštvo, tesarstvo, krojaštvo, mesarstvo, opekarstvo, usnjarstvo, pivovarništvo in papirničarstvo (prva kartonažna tovarna na Kranjskem). Razen zadnjih štirih, so se dejavnosti ohranile, pridružile pa so se jim mnoge novodobne. Danes so pomembna podjetja v Mengšu: Filc, Lek; Semesadike; SCT Ljubljana, Zora Domžale, Hidrotehnik in Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jablje.

Mengšani imamo radi svoj kraj in smo ponosni nanj ter cenimo sosede in obiskovalce, ki prihajajo k nam v goste!

Vas Dobeno je dobila ime po vrsti lesa – hrastu, ki se je v staroslovankem jeziku imenoval »dub«.

Loka pri Mengšu je dobilo ime po travniku ob vodi. K Loki spada tudi grad Jable. Najstarejše znane listine o gradu Jable in o Loki pri Mengšu segajo v zgodnja leta 14. stoletja.


Dobeno


Topole – pogled s Pleše

Vas Topole je dobila ime po vrsti drevja topolu. Značilno za kraje, ki so dobili ime po vrsti lesa, da so stari. Najstarejša poznana listina, ki omenja Topole pri Mengšu je iz leta 1136.

  • Turistično društvo Mengeš
    Slovenska cesta 30
    1234 Mengeš
    Slovenija

  • Predsednica : Zorka Požar (031 775 948)

  • info@td-menges.si